EI KOKOLIHAA SOITTAJILLE on Janne Kuusisen pro gradu-työn tutkimusmateriaaliosa. Tutkimuksessa on mukana noin 170 tanssimuusikkoa, ja anekdootit on saatu kerättyä haastatteluin sekä Muusikoiden.net - nettisivuston kautta.

Paljastuksia ja sensaatiohakuisuutta näistä tarvittaessa anonymisoiduista jutuista on turha etsiä, mutta ehkä jo hetken selailun jälkeen lukija ymmärtää, miksi tanssimuusikko ei välttämättä aina jaksa pitää hymyä yllä...

200 sivua, nid.
ISBN 952-91-7594-9

hinta 29 €, sis. posti- ja pakkauskulut
 Kirjan voit tilata helpoiten sähköpostitse osoitteesta


Teos löytyy myös Omakustanne.fi :n valikoimasta.

Muuta kautta (esim. "oikeat" nettikaupat) tilaamisen järjellisyys on vahvasti kyseenalaistettavissa,
mutta puolestani saatte toki reilusti kalliimmankin hinnan maksaa, eikä lakikaan kiellä.

Kootut palautteet EI KOKOLIHAA SOITTAJILLE - kirjasta:

"'Kokoliha'- kirja tuli ja tuli luettua kerralla läpi ja nauratti välillä niin vallan perkeleesti! Kaikkea sitä sattuu näissä soittohommissa!"
(pekkajau / Muusikoiden.net)
"Täytyy kyllä sanoa, että ei ole ollut ihan hetkeen yhtä hauskaa, kuin tätä kirjaa lukiessa... Älkää tyytykö nettiversioon, tämä kirja on hintansa väärtti!"
(KB / Muusikoiden.net)
"Mä yritin eilen illalla formulaa katsoessani toisella silmällä vilkuilla opusta, mutta kyllähän siinä niin kävi, että formula jäi toiseksi".
(baron / Muusikoiden.net)
"Tilasin, luin ja nauroin katketakseni! Räät lensi nenästä moneen kertaan ja kehon hallinta hävisi välillä pahasti - tätä opusta suosittelen kaikille!"
(Epi / Muusikoiden.net)

"Tuon kirjan sisältö pitää saada musiikin alan oppilaitoksiiin yhdeksi kurssiksi".
(vanhami / Muusikoiden.net)
"Tanssimusiikin 'Jytinää Eestissä'"
(Jarkko "Jay Burnside" Jokelainen / Flaming Sideburns)
"Paksu ja hauska... no sehän on ihan niin kuin tekijänsäkin!" "Kuvaa surkuhupaisalla ja säälimättömällä tavalla keikkamuusikon elämää ja on taattua kulttikamaa. Tositarinat viiltävät syvältä kaikkia jotka ovat koskaan olleet tällä alalla. Auts!"
(Karri "Paleface" Miettinen, HS 22.12.2014)

71 sivua + liitteet, nid.
ISBN 952-91-8887-0

hinta 19 €, sis. posti- ja pakkauskulut

Lisätietoja:


Pääsivulle
EI KOKOLIHAA SOITTAJILLE. Diskurssianalyysiä tanssimuusikoiden keikka-anekdooteista. Syksyllä 2005 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolle tehdyn ja arvosanalla 4/5 hyväksytyn tutkielmatyön tiivistelmäteksti:

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisen kuvan suomalaisten tanssi­muusikoiden sosiaa­lisen vuorovaikutuksen todellisuudesta antavat heidän kertomansa, keikkatilanteisiin sijoittuvat sattumukset eli anekdootit. Tutkimus­prosessin käynnisti vuonna 1991 alkaneen tanssimusiikkikeikkailuni aikana herännyt kiinnostus tanssimuusikoiden juttukulttuuriin ja huu­moriin.

Kvalitatiivista, aineistolähtöistä tutkimusta varten koostin kirjan ”Ei kokolihaa soittajille”, jonka anekdoottiaineistoon tulokset pohjau­tuvat. Anekdootit keräsin haastatteluin, Muusikoiden.netin Tanssimusiikki -keskustelu­foorumista keräämällä, sähköpostitse ja henkilökohtaiset tiedonannot kirjaa­malla. Tutkimusmenetelmäksi tuli diskurssi­analyysi, johon tutustumisen myötä muotoutuivat muut, hegemonisten diskurssien sekä tanssimuusikon identiteettien ja subjekti­positioiden havainnointiin liittyvät tutkimus­kysymykset.

Aineiston analysointi tuotti eri kokoisia, toisiinsa limittyviä diskursseja, identiteettejä ja subjektipositioita: anekdoottien perusteella luodun tanssi­muusikko-todellisuuskuvan osasia. Kaksi erityisen suurta diskurs­sia, arvaa­mat­tomuus ja sopeu­tuminen, sijoitin tutkimus­tulosten keski­pisteeseen. Muiksi hegemonisiksi diskursseiksi nousivat työ­välineistä riippuvuuden ja yhteishengen diskurssit. Lisäksi palvelun diskurssi nousi merkittävään asemaan palvelijan identiteetin ja subjekti­position tuella. Identiteeteistä tärkeimmäksi nousi ammatti­laisen identiteetti.

Tutkimus on maassamme ensimmäinen ”tanssimuusikko” -termin kartoitus.