Vapaan säestyksen
        opetus / Janne KuusinenVapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan. Oppiaineena se on monimuotoinen, moniarvoinen sekä oppilaan tarpeisiin mukautuva. Keskeisiä taitoja ovat musiikin peruselementtien sekä musiikin yleisten ilmiöiden ymmärtävä hallinta, joka ilmenee kykynä luoda tai toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria. Vapaata säestystä voi opiskella instrumentilla, jolla voidaan tuottaa melodia ja moniääninen säestys yhtäaikaisesti.

Lähde: http://www.vapaasaestys.net* Tarjoaa monipuolisen ja ennakkoluulottoman näkökulman musiikkiin
* Kannustaa oppilasta musiikin elämänikäiseen harjoittamiseen ja ylläpitämään pysyvää musiikkisuhdetta
* Kehittää oppilaan luovaa itseilmaisua
* K
ehittää oppilaan kykyä hahmottaa musiikkia kuulonvaraisesti (auditiivinen strukturointi)
* Edistää vuorovaikutusta ja tarjoaa luontevia tilaisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
* Antaa valmiuksia ammattiopintoihin

VS-opetus / Janne Kuusinen

Lähivuosina vapaan säestyksen merkitys tulee kasvamaan entisestään, yhtenä merkkinä tästä klassisen pianonsoiton opettajille järjestetyt vapaan säestämisen täydennyskurssit. Myös "vapaa säestys" -termi on herättänyt viime aikoina keskustelua: joidenkin mielestä aineen nimi on liian epätäsmällinen, jopa harhaanjohtava.Olen Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta 2006 valmistunut musiikin maisteri, joka on suorittanut paitsi vapaan säestyksen pedagogiset opinnot, myös vapaan säestyksen verraten harvinaisen pääainetutkinnon. Vuosien mittaan minulla on ollut kunnia saada opettajikseni Kalle Elkomaa, Toni Mäkinen, Esa Helasvuo, Mikael Jakobsson, Jyrki Tenni sekä Carita Holmström.
* Selkeys
* Riittävä toisto
* Huumorintaju
* Luova Hulluus
* Loputon kärsivällisyys
* Myös taukojensoittotaito tärkeä
* Opetussuunnitelmien räätälöinti
* Paikalleenjämähtämättömyys
* Teoria on oikeasti käytäntöä!
* Musiikillisen yleissivistyksen
parantaminen oppimisen ohessa
* Oppilaslähtöinen kaksisuuntaisuus:
myös opettaja oppii mielellään
uusia kappaleita
 * Vapaa säestys ei missään nimessä kilpaile klassisen pianonsoiton kanssa, puhumattakaan, että se olisi sen vastakohta. Kyseiset kaksi hienoa pianismin muotoa pikemminkin tukevat toisiaan, koska tullakseen todella hyväksi säestäjäksi pitää myös "perinteistä" pianotekniikkaa hioa. Vapaa säestys ei ole uhka millekään.

* Vapaa säestys on instrumenttiopetusta ei-klassisin lähtökohdin.

* Vapaa säestys on iso paketti.
Sen opiskelussa kannattaa varautua suureen määrään lyhyessä ajassa päälle ryöpsähtäviä "säestämisen kielioppisääntöjä". Mutta ei hätää: ne tulevat esille eri konteksteissa aina uudelleen ja uudelleen, ennen pitkää selkäytimeen jääden. Eli ei kannata pelästyä sitä, ettei opikaan kaikkea heti. Sellainenhan olisi jo hiukan pelottavaakin, eikös?

* Vapaa säestys ei tarkoita automaattista jazz-sävyjen sekoittamista mihin tahansa soittoon, vaan eri tyylinmukaisuuksien opiskelemista ja niiden hyödyntämistä tilanteiden ja kontekstien mukaan. "Jazz-soinnutus" on vain yksi tällainen tyylihaara.

* Vapaa säestys on eri lähtökohta kuin ns. afropianonsoitto, jossa asioihin käydään käsiksi enemmän valmiin kappalemateriaalin kuin komppien ja teorian kautta. Eli klassisen pianonsoiton tapaan: ohjelmisto on vain erilaista.

* Vapaa säestys ei nimestään huolimatta ole "sinne päin" -soiton ja oikaisemisen taidetta, musiikillista velttoutta.  Itse asiassa vapaa säestys terminä on mielestäni hieman harhaanjohtava etenkin perustaitoja, säestämisen "työkalupakkia" opetellessa. Vapaan säestyksen vapaus alkaa vasta työkalujen ollessa hallussa. Aineen vaativuus tulee yllätyksenä monelle, mutta vastaavasti se palkitsee ruhtinaallisesti hänet, joka jaksaa harjoitella.

* Vastaavasti opettaja ei ole taikuri. Opettaja on oppilaalle samaa kuin mikrofoni laulajalle: ei luo ääntä, vaan vahvistaa sitä. Mitä enemmän opettaja saa olla ohjaaja, sen parempi ja hedelmällisempi.

* Opettajan ja oppilaan on puhuttava samaa kieltä! Toisin sanoen teoria-asioita ja niiden termejä ei voi sivuuttaa. Vs-tunneilla ei pidä ihmetellä, mikäli huomattava osa tunnista meneekin tietyn teoria-asian läpikäymiseen: kyse on aivan luonnollisesta oppilaan kehityksestä, oli kyse sitten harrastajasta tai ammattilaiseksi halajavasta. Esimerkiksi sointuasteet tulevat vs:ssä vastaan ja tutuiksi hyvinkin nopeasti...

* Kuulonvarainen soitto on vapaan säestyksen osa-alue. Mikäli se on oppilaalla hyvin vahva, ei ole mieltä opettaa väkisin nuotteja, koska se tappaa helposti soittamisen ilon. Soiton tuoksinassa tietyille säännönmukaisuuksille on kuitenkin löydettävä nimet, mitä ei taas kannata sekoittaa teorian opiskelemiseen. Huomioitava on myös, että vapaan säestyksen kurssitutkintoja ei valitettavasti ainakaan vielä voi tehdä pelkän korvan varassa.


* Opetus tapahtuu Halikossa
Halikon Musiikkiyhdistys ry:n
tiloissa Franssintalon bändiluokassa
(Kirkkorinne 9, Halikon museon vieressä)

Opetusta pidetään tarvittaessa
myös syys- ja talvilomaviikoilla.


* Opetus lähtökohtaisesti lukukausittain:
1 lukukausi = 10 opetuskertaa
lukukauden hinta
330 €, sis. opetusmateriaalit sekä Halikon Musiikkiyhdistys ry:n jäsenmaksun (17,50 €, erillinen lasku)

* Mikäli maksajana on kaupunki, kunta tai seurakunta, on lukukauden hinta 360 €

* Laskutukset lukukauden alussa

* Lukukausisidonnaisuus ei kuitenkaan ole pakollista: opetukseen voi ilmoittautua milloin tahansa

* Opetuskerran kesto 45 minuuttia, myös mahdollisuus 30 minuutin kertoihin, jolloin opetuskertoja on 15, tai sitten irtovartit hamstrautuvat "ylimääräisiksi" opetuskerroiksi

* Myös kahden opetuskerran tutustumismahdollisuus, hinta 60 €

* Harmonikassa oma soitin tarvitaan, pianossa ei
* Sopiva aloittamisikä riippuu soittamisen perusteiden ja teoria-asioiden hahmottamisen hallinnasta

* Mahdolliset opetustunnin peruutukset tulee ilmoittaa puhelimitse tai tekstiviestitse viimeistään samana päivänä muutamaa tuntia ennen omaa aikaa. Tämä varmistaa, ettei ko. tunti mene hukkaan, vaan siirtyy myöhempään ajankohtaan
* Toisin sanoen: tunnit, joista poissa oloa ei ole etukäteen ilmoitettu, merkitään pidetyiksi. Unohtamiset ja nukkumaan jäämiset maksavat näin ollen saman verran kuin itse soitonopiskelu, reiluuden nimissäAri Leskelä: Suuri komppikirja
Tenni - Varpama: Vapaa säestys ja improvisointi
Tenni: Pianohitit - komppaa itse!
Tenni: Pianohitit 2 - komppaa itse!
Kultainen Laulukirja
Uusi Kultainen Laulukirja
The Real Rock Book (Volume I)

Kirjojen hankkiminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa ja kannattavaa.